WALORY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE LUBELSZCZYZNY

 

Lubelszczyzna posiada bogatą historię i folklor, wiele zabytków oraz duże walory przyrodnicze. To interesujący i przyjazny region dla turystyki biznesowej oraz spotkań konferencyjnych. Poczynione w ostatnich latach inwestycje kongresowe, liczne nowe hotele i pensjonaty oraz starania zmierzające do uatrakcyjnienia pobytu gości przynoszą skutek. A zatem ... zapraszamy na Lubelszczyznę ...

Lublin

strona Urzędu Miasta http://www.um.lublin.pl/
strona Urzędu marszałkowskiego poświęcona turystyce http://www.turystyka.lubelskie.pl/
Magiczny Lublin http://www.magiczny-lublin.pl/
popularny portal lubelski http://www.koziolek.pl
wydarzenia kulturalne w Lublinie http://kultura.lublin.eu/

Największe miasto na wschód od Wisły - liczy ok. 400 000 mieszkańców. Prawa miejskie nadano Lublinowi już w 1317 roku. W 1569 roku zawarto tu Unię Polsko-Litewską, która na kilka stuleci połączyła oba państwa. W 1578 roku Lublin został siedzibą Trybunału Koronnego, co nadało miastu jeszcze większego znaczenia politycznego i gospodarczego.

Miasto słynie z zabytkowych budowli i atrakcji turystycznych. Stare Miasto jest jednym z najciekawszych zespołów staromiejskich w Polsce. Otoczone murami obronnymi (za panowania Kazimierza Wielkiego), z których do dziś zachowały się dwie bramy: Grodzka i Krakowska z usytuowaną w pobliżu półokrągłą basztą. W obrębie Starego Miasta znajdują się cenne zabytki sakralne; barokowe kolegium jezuickie z oryginalną polichromią z połowy XVIII wieku, czy bazylika oo.Dominikanów, otoczona jedenastoma kaplicami. Stare Miasto słynie również z wielu przytulnych kafejek, pubów i restauracji.

Poza Starym Miastem, na Wzgórzu Zamkowym ulokowany jest Zamek Lubelski, z czasów króla Kazimierza Wielkiego z zachowaną kaplicą Świętej Trójcy (unikalne polichromie bizantyjskie) i basztą. Ciekawe kolekcje prezentują lubelskie muzea: Muzeum Lubelskie, Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Wsi Lubelskiej. Tragizm czasów II Wojny Światowej przedstawiają Muzeum Martyrologii na Majdanku i "Pod Zegarem".

W Lublinie działają liczne ośrodki i placówki kulturalne. Teatr Dramatyczny im. Juliusza Osterwy,Teatr Muzyczny, Filharmonia Lubelska, Państwowy Teatr Lalki i Aktora, Scena Plastyczna KUL, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" i wiele innych.

Lublin to również znaczący ośrodek akademicki. W zlokalizowanych na terenie miasta szkołach wyższych kształci się ok. 70 tysięcy studentów z całego kraju. Najbardziej prestiżowymi uczelniami Lublina są: Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska. Znajduje się tu również Oddział Polskiej Akademii Nauk.

Lublin posiada duży potencjał naukowy, kilka wysokiej klasy obiektów konferencyjnych oraz bogatą bazę hotelową. Jest bardzo dobrym miejscem do organizacji nawet bardzo dużych kongresów i zjazdów o randze międzynarodowej.

Kazimierz Dolny

Ulubione miasteczko artystów, położone nad Wisłą w niezwykle malowniczej scenerii, w samym centrum Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Dzięki takiemu usytuowaniu oraz ze względu na walory architektoniczno – urbanistyczne nazywany jest perłą polskiego renesansu i zaliczony do zabytków najwyższej klasy.

Kazimierz ukształtował się na granicy przenikania dwóch kultur – polskiej i żydowskiej. Posiada niepowtarzalny klimat i urok małego prowincjonalnego miasteczka. Oprócz zabytków (np. http://www.kazimierzdolny.pl/zabytki/ ) warte uwagi są odbywające się tutaj regularnie festiwale, zloty i spotkania, jak choćby czerwcowy Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.

Kazimierz Dolny posiada atrakcyjną, kameralną bazę hotelowo-konferencyjną. Chyba żadne polskie miasteczko nie łączy w tak wykwintnej formie walorów historycznych, kulturowych, krajobrazowych, architektonicznych i artystycznych, stanowiących niezwykle interesujące tło dla spotkań konferencyjno – szkoleniowych oraz integracyjnych.

Nałęczów

Nałęczów, w zamyśle swojego właściciela z XIX wieku miał być miastem – ogrodem. I tak się stało. Sercem Nałęczowa jest ponad 20 hektarowy Park Uzdrowiskowy, przez który przepływa rzeka Bochotniczanka, tworząc w jego centrum staw z niewielką wysepką.

Nałęczów to miejsce wybrane, gdzie każdemu jest dobrze, gdzie drzewo, kamień, woda i człowiek pozytywnie oddziaływują na otoczenie. To jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu kardiologicznym, z wieloma zabytkami (http://www.naleczow.com.pl/turystyka/turystyka.php)

Konferencja w tak bajkowym krajobrazie, pośród willi skąpanych w zieleni, wśród śpiewu ptaków, szumu drzew, w dolinie otoczonej wąwozami i wzgórzami, zyskuje dodatkowy walor estetyczny...

Zamość

Miasto położone jest na skraju Wyżyny Lubelskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego ( www.roztocze.pl).

Zamość nazywany jest Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad. Jest idealnym miastem – twierdzą, założonym w 1580r przez Jana Zamoyskiego. Układ urbanistyczny miasta został kompleksowo zaprojektowany przez włoskiego architekta Bernardo Mornado i prztrwał prawie nienaruszony do dzisiaj wraz z zespołem ok. 120 zabytków architektury. Stare miasto w Zamościu zostało zaliczone do zabytków o największej wartości artystyczno – historycznej w skali światowej i od 1992 roku jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Zwiedzanie Zamościa jest obowiązkowym punktem w programie prawie każdej konferencji organizowanej na Lubelszczyźnie... Ponadto miasto posiada kilka dobrej klasy hoteli, umożliwiających zorganizowanie atrakcyjnego sympozjum.

Kozłówka

Jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce - zespół pałacowy z XVIII wieku, przebudowany dla Zamojskich w XIX wieku, w stylu nawiązującym do baroku. Pałac posiada cenne wyposażenie wnętrz, wspaniałą kolekcją stylowych mebli, rzeźb, książek i malarstwa. Obok pałacu znajduje się kaplica wzorowana na wersalskiej.

Pałac (http://www.muzeumkozlowka.lublin.pl) udostępniony jest do zwiedzania a w oficynach prezentowana jest stała wystawa sztuki socrealizmu oraz kolekcja powozów. Za pałacem znajduje się piękny park, w którym można zorganizować wieczorne spotkanie przy grillu podczas trwania konferencji.

Puławy

Malownicze miasto położone na prawym brzegu Wisły, w zachodniej części województwa lubelskiego.

Miasto zyskało rozgłos i miano „ Polskich Aten” na przełomie XVIII i XIX w., kiedy rezydencja Czartoryskich stała się drugim po Warszawie ośrodkiem życia politycznego i kulturalnego na ziemiach polskich.

Nowoczesna infrastruktura użytkowa, bogaty dorobek kulturalny, unikalny zespół pałacowo – parkowy oraz osławiona zieleń, tworzą specyficzny klimat miasta.

Najważniejszymi zabytkami miasta są: pałac Czartoryskich, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Pałac Marynki, Dom Grecki, Brama Rzymska i Kościół Wniebowzięcia NMP.

Nowoczesny Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny IUNG wraz z kilkoma innymi hotelami i pensjonatami oraz bliskość Kazimierza Dolnego stwarzają możliwości organizacji atrakcyjnych spotkań naukowych w tym mieście.

                                                                                                                                                   

 


Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o. w Lublinie
http://www.skolamed.pl/

Informacje o spółce wymagane w art. 206 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.,
20-070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 4NIP 712-22-77-054, REGON 430844937
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052339
Wysokość kapitału zakładowego – 125.000,00 zł