SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUKOWY

XX ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA REUMATOLOGICZNEGO
Warszawa, 1-4 października 2008

Centrum Konferencyjno-Kongresowe Fundacji „Polska – Wiek XXI”, ul. Bobrowiecka 9
(budynek A)

 

 

 

Środa, 1 października 2008

 

 

13.00-20.00 Rejestracja uczestników
 
14.00-17.00

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
(Sala ONZ, IV piętro)

 

18.00-22.00

Otwarcie XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
(Sala Chopin, V piętro)

 

 

 

Wręczenie dyplomów honorowego Członka PTR

 

Prof. dr hab. med. Stefan Mackiewicz: Quo vadis rheumatologia

 

Program artystyczny i koktajl powitalny

 

 

Czwartek, 2 października 2008

 

 

 

Sala Chopin

9.00-10.20

Osteoporoza. Partner sesji firma Servier

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Janusz Badurski, Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński

 

Prof. dr hab. med. Janusz Badurski - Algorytm rozpoznawania osteoporozy

 

Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński - Współczesne zasady leczenia osteoporozy pierwotnej

 

Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - Osteoporoza polekowa

 

Dr med. Maria Rell-Bakalarska - Reumatoidalne zapalenie stawów jako czynnik ryzyka osteoporozy

 

 

10.30-11.30

Sesja sponsorowana przez firmę Sanofi-Aventis

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz,
Dr hab. med. prof. nadzw. Włodzimierz Samborski
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - Miejsce leflunomidu w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski, dr med. Agata Bednarek – Długoterminowa skuteczność leflunomidu.
Dr med. Maria Rell-Bakalarska – Praktyczne aspekty leczenia leflunomidem – program NFZ etap przejściowy.
Podsumowanie i dyskusja

 

 

11.30-12.30

Sesja sponsorowana firmy Wyeth

Poznać i zrozumieć remisję - optymalny standard postępowania
Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Wiland, Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Wiland - Remisja Kliniczna, radiologiczna i funkcjonalna w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów - badanie COMET
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - Różnice w indywidualnej odpowiedzi na leczenie inhibitorami TNF - badanie DART
Prof. Karel Pavelka - Advantages of National Registry of biologic therapies
Podsumowanie i dyskusja

 

     

12.30-14.00 Przerwa obiadowa
 

14.00-15.30

Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Doc. dr hab. med. Halina Garwolińska

 

 

15.30-16.50

Diagnostyka  obrazowa

Prowadzący: Dr hab. med. Piotr Głuszko, Dr hab. med. Paweł Hrycaj

 

Dr med. Jadwiga Staniszewska-Varga - Diagnostyka radiologiczna

 

Dr med. Renata Andrysiak - MRI w zapaleniach stawów

 

Dr med. Małgorzata Serafin-Król - Ultrasonografia stawów

 

Dr hab. med. Piotr Głuszko - Densytometria - znaczenie w diagnostyce osteoporozy

 

17.00-18.20

Standardy w reumatologii

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz - Standardy, wytyczne, kryteria: zasady zastosowania w praktyce
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz - Zapobieganie i leczenie gruźlicy u chorych leczonych antagonistami TNF alfa

 

Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - reumatoidalne zapalenie stawów

 

Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Wiland - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 

 

 

Sala 401

9.00-10.20

Diagnostyka laboratoryjna

Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. med. Mariusz Puszczewicz, Doc. dr hab. biol. Jakub Ząbek

 

Prof. nadzw. dr hab. med. Mariusz Puszczewicz - Diagnostyka laboratoryjna w reumatologii

 

Doc. dr hab. biol. Jakub Ząbek - Wartość markerowa, prognostyczna i  korelacje z objawami klinicznymi autoprzeciwciał występujących w układowych chorobach tkanki łącznej

 

Dr Andreas Grutzkau - Molecular phenotypical profiling of peripheral leukocytes in chronic    inflammatory diseases  

 

Prof. Ekkehard Genth - Clinical and serological associations of scleroderma related autoantibodies in patients of German Scleroderma Network

 

10.30-11.00

Doc. Edward Franek - Znaczenie układu rankl/opg w metabolizmie kostnym.
Najnowsze doniesienia kliniczne.

 
11.00-11.30 Wykład sponsorowany przez firmę Torrex-Chiesi
Niesteroidowe leki przeciwzapalne - kontrowersyjne lecz niezastąpione.
Dr n. med. Anna Zubrzycka-Sienkiewicz - Niesteroidowe leki przeciwzapalne - kontrowersyjne lecz niezastąpione.
Podsumowanie i dyskusja
 
12.30-14.00 Przerwa obiadowa

 

 

14.00-15.30

Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Krystyna Bernacka, Prof. dr hab. med. Hanna Chwalińska-Sadowska
 
15.30-16.50

Sesja Ortopedyczna i Rehabilitacja

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk, Doc. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

 

Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk - Postępy w reumoortopedii

 

Doc. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Rehabilitacja w chorobach zapalnych stawów
Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk - Własne doświadczenia w chirurgiznym leczeniu zniekształceń przodostopia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk - Własne doświadczenia w leczeniu zniekształceń stawu biodrowego z użyciem endoprotezy przynasadowej typu Mayo

Dr Agnieszka Prusinowska - Program usprawniania pacjentów z rozpoznaniem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Dr n. med. Wojciech Romanowski - Porównanie wpływu nadmuchu azotem i nadmuchu powietrzem na ból i siłę mięśniową u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Iwona Słowińska - Ocena endoprotezoplastyki stawów MCP ręki z użyciem wszczepu typu Neuflex.
 

17.00-18.30

Sesja dla Stowarzyszeń Osób Chorych Na Choroby Reumatyczne

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Dr n. hum. Bożena Moskalewicz

 

Dr n. hum. Bożena Moskalewicz - Jak udrożnić system dla wczesnej diagnostyki zapaleń stawów

 

Mgr Tomasz Cichocki - Jak prowadzić "zdrowe życie” w chorobach reumatycznych

 

Dr Małgorzata Happach - Leczenie sanatoryjne zapalnych chorób układu ruchu

 

Mgr Ida Dobrucka - Jak radzić sobie z emocjami spowodowanymi chorobą

 

Dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska - Jak stosować leki w perspektywie choroby przewlekłej

 

 

 

Sala 406 (ONZ)

9.00-10.20

Badania podstawowe

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Jan Łącki, Prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński

 

Prof. dr hab. med. Jan Łącki - Genetyczne uwarunkowania chorób reumatycznych

 

Prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński - Zaburzenia immunologiczne w chorobach reumatycznych

 

Prof. Georg Schett - Structural damage in arthritis - what we have learned during paste decade

 

Prof. Thomas Pap - Fibroblasts: slaves, partners or masters of inflammation

 
10.30-11.30 Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)
Prowadzący: Prof. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Doc. dr hab. med. Halina Garwolińska

 

 

12.30-14.00 Przerwa obiadowa
 

14.00-15.30

Prezentacje ustne wybranych prac (szeczegóły sesji)

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Henryka Małdyk, Prof. dr hab. med. Jacek Pazdur

 

 

15.30-16.50

Badania podstawowe

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Danuta Maślińska, Prof. dr hab. med. Sławomir Maśliński

 

Prof. dr hab. med. Danuta Maślinska, Prof. dr hab. med. Sławomir Maślinski -  Drobnocząsteczkowe mediatory zapalenia

 

Dr. Claudia Berek - Abberant B-cell activation in patients with SLE

 

Dr. Elena Neuman - Adipocytokines in rheumatic diseases

 

Prof. Reinhold Schmidt - Antibody receptors - key modulators of the immune response

 

 

17.00-18.20

Zapalenia stawów u dzieci

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Anna Romicka, Doc. dr hab. med. Lidia Rutkowska-Sak

 

Prof. dr hab. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal -Zapalenia naczyń

 

Prof. dr hab. med. Anna Romicka - Zapalenie skórno-mięśniowe

 

Doc. dr hab. med. Lidia Rutkowska-Sak - Borelioza

 

Dr med. Piotr Gietka - Choroby reumatyczne w wieku niemowlęcym

 
12.30-14.00 Sala 403 
Sesja Plakatowa (szczegóły sesji)

 

 

Piątek, 3 października 2008

 

 

 

Sala Chopin

9.00-10.20

Przewlekłe zapalenia stawów

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Prof. dr hab. med. Jacek Szechiński

 

Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska - Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów

 

Prof. Stefan Schewe - Psoriasis arthritis - News in diagnosis and therapy

 

Prof. dr hab. med. Jacek Szechiński - Łuszczycowe zapalenie stawów

 

Prof. Gurkirpal Singh – "NSAIDs and Cox-2's:  is what you see what you get?” - NSAIDs update

 

 

10.30-11.30

Sesja sponsorowana przez firmę Schering-Plough

Prof. Anna Filipowicz-Sosnowska - Otwarcie sesji
Dr Howard Amital - Nowe cele terapeutyczne w leczeniu RZS
Prof. Anna Filipowicz-Sosnowska - Remisja jako cel terapeutyczny
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz - Minimalizacja wpływu chorób przewlekłych na seksualny aspekt jakości życia pacjentów
Dyskusja

 

 

11.30-12.30

Sesja sponsorowana przez firmę Roche

IL-6 nowy cel terapeutyczny w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
Prowadzący: dr hab. med. prof. nadzw. Piotr Wiland
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - Obecne standardy leczenia - czy jest miejsce na nowe terapie
Prof. dr hab. n. biol. �Włodzimierz Maśliński - IL-6 – znaczenie biologiczne
Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Brzosko - Rola IL-6 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów
Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Wiland - Obecne i przyszłe cele terapeutyczne w leczeniu RZS
 
12.30-14.00 Przerwa obiadowa

 

 

14.00-15.00

Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Prof. dr hab. med. Hanna Chwalińska-Sadowska

 

 

15.00-16.20

Zapalenia naczyń

Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Brzosko, Dr hab. med. Anna Kuryliszyn-Moskal

 

Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - Zapalenia naczyń

 

Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Brzosko - ANCA-zależne zapalenia naczyń

 

Dr hab. med. Piotr Głuszko - Miażdżyca naczyń w przebiegu chorób reumatycznych

 

Dr hab. med. Anna Kuryliszyn-Moskal - Kapilaroskopia

 

 

16.30-17.30

Spotkanie z profesorem

 

Prof. nadzw. dr hab. med. Włodzimierz Samborski - Fizjoterapia

 

 

17.30-18.30

Standardy w reumatologii

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Prof. dr hab. med. Stefan Mackiewicz
Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Brzosko - Toczeń rumieniowaty uogólniony

 

Dr hab. med. Piotr Głuszko - Zapalenia naczyń

 

Dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka - Rekomendacje EULAR/EUSTAR dotyczące leczenia chorych z twardziną układową

 

 

 

Sala 401

9.00-10.20

Toczeń rumieniowaty układowy

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Maria Majdan, Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

 

Prof. Hannes Lorenz - New insights into the pathogenesis of systemic lupus erythematousus

 

Prof. dr hab. med. Maria Majdan - Toczeń rumieniowaty układowy - strategie terapeutyczne

 

Dr. med. Marzena Olesińska - Toczeń a ciąża - strategie postępowania

 

Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska - Pierwotny zespół antyfosfolipidowy po 25 latach - co dalej?

 

 

10.30-10.50

Prezentacja firmy Boehringer Ingelheim

 
10.50-11.30 Wykłady sponsorowane przez firmę UCB Pharma
Prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński - PEGylowany fragment przeciwciała anty-TNF - mechanizm działania certolizumabu pegol
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - Certolizumab pegol - wyniki badań klinicznych w reumatoidalnymzapaleniu stawów

 

 

11.30-12.30

Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Hanna Chwalińska-Sadowska, Prof. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy
 
12.30-14.00 Przerwa obiadowa

 

 

14.00-15.00

Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)

Prowadzący: Doc. dr hab. med. Halina Garwolińska, Prof. dr hab. med. Jacek Pazdur

 

 

15.00-16.20

Twardzina układowa i RZS

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski, Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański

 

Dr Gabriela Riemekasten - Novel insights into pathogenesis of systemic sclerosis

 

Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski - Postępy w diagnostyce twardziny układowej

 

Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski - Postępy w leczeniu twardziny układowej

 

Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański - Nowe kierunki leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

 

 

16.30-17.30

Spotkanie z profesorem

 

Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Brzosko - Zapalenia stawów u osób starszych

 

 

17.30-18.30

Nerki w chorobach reumatycznych

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Maria Majdan, Prof. dr hab. med. Zofia Niemir

 

Prof. dr hab. med. Maria Majdan - Zajęcie nerek w chorobach reumatycznych - informacje ogólne

 

Prof. dr hab. med. Zofia Niemir - Nerki w układowych zapaleniach naczyń

 

Dr med. Bogdan Lewandowski - Zmiany w nerkach w reumatoidalnym zapaleniu stawów

 

Prof. dr hab. med. Maria Majdan - Zajęcie nerek w toczniu rumieniowatym układowym

 

 

 

Sala 406 (ONZ)

9.00-10.30

Fibromialgia i zespoły przeciążeniowe

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański, Prof. nadzw. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

 

Prof. dr hab. med.Włodzimierz Samborski - Fibromialgia i zespoły przeciążeniowe

 

Dr med. Elżbieta Kuncewicz - Tender points i Trigger points - różnice i podobieństwa

 

Dr med. Magdalena Atarowska - Farmakologia fibromialgii

 

Dr med. Elżbieta Kuncewicz - Fizjoterapia w fibromialgii

 

Dr med. Ewa Mojs - Profil psychologiczny chorych na fibromialgię

 

 

10.30-12.30

Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Henryka Małdyk, Prof. dr hab. med. Krystyna Bernacka

 

 

12.30-14.00 Przerwa obiadowa
 

14.00-15.00

Sesja sponsorowana przez firmę Abbott
Wyniki badań klinicznych a realia codziennej praktyki lekarskiej.

Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Wiland

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland - Wprowadzenie
Prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska - Adalimumab (HUMIRA) - długotrwałe zahamowanie aktywności choroby i progresji zmian radiologicznych
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz - Adalimumab (HUMIRA) - skuteczna kontrola zmian stawowych i pozastawowych w spondyloartropatiach
Prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz - „Postępowanie z pacjentem z RZS w codziennej praktyce specjalisty reumatologa” – raport z badania
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland - Podsumowanie

 

 

15.00-16.20

Różne choroby stawów

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska, Prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz

 

Dr med. Ewa Stanisławska-Biernat - Spondyloartropatie

 

Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska - Aktualne możliwości leczenia chorych na dnę moczanową

 

Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz - Choroba zwyrodnieniowa stawów czy zwyrodnieniowe zapalenie stawów?

 

Prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz - Zmiany w narządzie ruchu u chorych z zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego

 

 

16.30-17.30

Spotkanie z profesorem

 

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Wiland - Kliniczna ocena zapaleń stawów

 
17.30-18.30 Prezentacje ustne wybranych prac (szczegóły sesji)
Prowadzący: Prof. dr hab. med. Krystyna Bernacka, Prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
 
Sala 403
12.30-14.00 Sesja Plakatowa (szczegóły sesji)

 

 

 

Sala 402

16.30-17.30

Dr hab. med. Piotr Klimiuk – Heterogenność RZS

 

20.00 - 24.00 Bankiet (Kasyno Wojskowe, ul. Żwirki i Wigury 9/13) - dodatkowa opłata 250 z/os.

 

Sobota, 4 października 2008

 

 

 

Sala Chopin

9.00-11.00

Sesja dla lekarzy rodzinnych. Część I

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański, Dr med. Małgorzata Tłustochowicz

 

Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański - Główne elementy badania podmiotowego i przedmiotowego

 

Dr med. Małgorzata Tłustochowicz - Racjonalne wykorzystanie badań dodatkowych w diagnostyce chorób reumatycznych

 

Dr med. Dariusz Chudzik - Pacjent z wczesnymi objawami zapalenia stawów

 

Dr med. Anna Raczkiewicz - Pacjent z bólem wielomiejscowym w układzie ruchu

 
11.00-11.20 Przerwa
 
11.20-13.30

Sesja dla lekarzy rodzinnych. Część II

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański, Dr med. Małgorzata Tłustochowicz

 

Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański - Pacjent z miejscowym bólem kończyn

 

Dr med. Ewa Stanisławska-Biernat - Pacjent z bólem kręgosłupa

 

Dr med. Anna Zubrzycka-Sienkiewicz - Strategia postępowania przeciwbólowego w chorobach ruchu

 

Dr med. Magdalena Szmyrka-Kaczmarek - Prowadzenie chorych na rzs, zzsk, i tru - współpraca lekarza rodzinnego i specjalisty

 

Dr med. Mariusz Piotrowski - Analiza zależności przyczynowych pomiędzy zmianami zwyrodnieniowymi stawów a bólem i dysfunkcją układu ruchu

 
13.30 Wręczenie nagród dla młodych naukowców reumatologów, autorów najlepszych prezentowanych prac
Zakończenie Zjazdu

 

 

 

Sala 401

9.00-13.30

Światowy Dzień Reumatyzmu (World Arthritis Day) -

 

Strategia wobec chorób reumatycznych w perspektywie europejskiej - Dekada Kości i Stawów

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska,
Prof. dr hab. med. Wanda Horst-Sikorska

 

Zaproszony eurodeputowany - Skuteczne działania lobbingowe na rzecz chorób reumatycznych w UE i Polsce

 

Dr Krzysztof Kuszewski - Polityka zdrowotna. Pierwszy rok Narodowego Programu Zdrowia 2007-2013

 

Nele Caeyers (Belgia) - Proces tworzenia standardów postępowania w chorobach reumatycznych z udziałem stowarzyszeń chorych osób

 

Program opieki dla przewlekle chorych w Europie - dwugłos reumatologa i europosła

 
11.00-11.30 Przerwa
 
Dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat - Choroba zwyrodnieniowa stawów: styczność problemów klinicznych i ekonomicznych w doświadczeniu reumatologa

 

Dr n. hum. Bożena Moskalewicz - Świadomość społeczna chorób reumatycznych - wyniki sondażu Zakładu Epidemiologii IR

 

Mgr Jolanta Grygielska - Społeczne działania prozdrowotne. Magazyn "Złoty Środek" jako narzędzie promocji zdrowia w odniesieniu do przewlekłych chorób reumatycznych

Agnieszka Borkowska, Aneta Musiałek, Brygida Widera, Bartłomiej Kuchta - Działalność stowarzyszeń chorych na rzecz środowiska

 

Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z dziedziny reumatologii, zdrowia publicznego, promocji zdrowia oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, Parlamentu i Parlamentu Europejskiego - Wdrożenie europejskiego modelu polityki zdrowotnej wobec przewlekłych chorób reumatycznych.

 

 

 

Sala 406 (ONZ)

9.00-12.50

Sesja pielęgniarska

Prowadzące: Mgr Joanna Kosatka, Dr med. Jolanta Górajek-Jóźwik

 

Część I Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami reumatycznymi

Mgr Elżbieta Godula, Dr Maria Pieniążek - Jakość życia w wybranej kategorii pacjenta z RZS
Dr Jolanta Górajek-Jóźwik, Mgr Kinga Żurawska vel Dziurawiec, Dr Halina Piecewicz-Szczęsna,
Mgr Zofia Kiełbik - Zakres i charakter problemów opiekuńczych pacjentów hospitalizowanych w Klinice Układowych Chorób Tkanki Łącznej, PSK 4 w Lublinie
Joanna Pikulska, Ewa Pucek - Problemy pielęgnacyjne pacjentów po operacji stawu biodrowego. Standard opieki pielęgniarskiej
Dr Anna Andruszkiewicz, Maria Woźniak - Strategie radzenia sobie z bólem w grupie pacjentów z chorobami reumatycznymi – wskazania dla opieki pielęgniarskiej
Beata Kubiak - Rola pielęgniarski w łagodzeniu dolegliwości bólowych u dzieci hospitalizowanych w Oddziale Reumatologii na przykładzie wybranych jednostek chorobowych
Mgr Joanna Grzenia - „Szpital oczami dziecka” – zastosowanie metody projekcyjnej do oceny sytuacji hospitalizacji. Analiza jakościowa testu rysunkowego: „Ja w szpitalu”
 
10.30-10.45 Przerwa
 
Część II Edukacja pacjentów z chorobami reumatycznymi
Mgr Zofia Kiełbik, Dr Wiesława Ciechaniewicz - Edukacja pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – studium przypadku
Dr Matylda Sierakowska, Mgr Anna Kosior, Mgr Barbara Ołtarzewska, Prof. Stanisław Sierakowski, Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak - Rola edukacyjna pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta z ZZSK do opieki nieprofesjonalnej
Mgr Tomasz Cichocki, Lek. Olga Krasowicz-Towalska, Doc. Krystyna Księżopolska-Orłowska - Seksualność jako jeden z problemów kompleksowej edukacji pacjenta (problem stawia chory, medycyna wyznacza granice)
 
11.30-11.45 Przerwa
 
Część III Współdziałanie zespołu terapeutycznego w procesie leczenia pacjentów z chorobą reumatyczną
Dr Matylda Sierakowska, Mgr Anna Kosior, Mgr Barbara Ołtarzewska, Iwona Kamieńska, Prof. Stanisław Sierakowski, Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak - Problemy zdrowotne pacjentów z ZZSK – zadania opiekuńcze pielęgniarki jako członka zespołu terapeutycznego
Mgr Barbara Fogt, Mgr Roman Lorenc - Rola Zespołu Terapeutycznego w opiece domowej chorych na RZS
Dr Agnieszka Prusinowska, Mgr Joanna Kosatka - Zespół Terapeutyczny w procesie usprawniania ruchowego po zabiegach operacyjnych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Dyskusja i podsumowanie sesji

 

 

 Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o. w Lublinie
http://www.skolamed.pl/

Informacje o spółce wymagane w art. 206 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.,
20-070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 4
NIP 712-22-77-054, REGON 430844937
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052339
Wysokość kapitału zakładowego – 125.000,00 zł